vv Wijster

Van de bestuurstafel

  Pagina 1 van 1

 • dd: 2018-02-14 - Vertraging uitgifte sportkrantje

  Wegens technische omstandigheden zal het sportkrantje 1 week later uitkomen. Excuus voor het ongemak.

 • dd: 2018-02-12 - Blessurebeleid en -preventie

  Op 16 februari om 19.30 uur zal Jan Kok in de kantine een instructie verzorgen over blessurebeleid en -preventie. Wij nodigen iedereen van harte uit die hier interesse voor heeft .

 • dd: 2018-02-12 - Vacature communicatie ingevuld

  Zoals jullie waarschijnlijk wel weten was het bestuur nog op zoek naar iemand die de communicatie voor zijn of haar rekening wilde nemen. Myon Padding wil de vereniging hiermee graag helpen en zal met directe ingang deze taken op zich nemen. Myon studeert mediaredactie medewerker aan het Landstede te Zwolle. Wij vinden het geweldig dat (jeugd) leden vrijwilligerstaken binnen VV Wijster uitvoeren en wensen Myon veel succes !

 • dd: 2018-01-24 - Geert Oosterloo nieuwe trainer Wijster

  Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat wij een opvolger van de huidige hoofdtrainer André Baas hebben kunnen vinden voor het komende seizoen. We hebben mondeling overeenstemming bereikt met Geert Oosterloo voor de duur van 1 seizoen. Geert Oosterloo is een echte clubman die jaren bij VV Wijster heeft gevoetbald. Daarnaast heeft Geert veel ervaring als hoofdtrainer bij diverse clubs, het laatst bij Nieuw Buinen. Wij wensen Geert veel succes en plezier toe bij onze vereniging.

 • dd: 2018-01-21 - Rectificatie flessenactie!

  Rectificatie: Per abuis is in de berichtgeving in het sportkrantje rond de lege flessenactie verzuimd om Spier en Drijber te benoemen. Het aandeel vrijwilligers en de hoeveelheid opgehaalde statiegeldflessen is reden te meer om dit via dit bericht nog even recht te zetten. Dank daarvoor!

  Het bestuur

 • dd: 2018-01-15 - Januari 2018

  Het bestuur heeft op advies van de TC besloten om het contract met de hoofdtrainer André Baas niet te verlengen voor het seizoen 2018-2019. De TC gaat dan ook op zoek naar een nieuwe trainer voor deze functie.

  De opbrengst van de statiegeldactie was dit jaar € 1.015,40 ! Hulde aan alle inwoners van Wijster, Drijber en Spier die hieraan hebben bijgedragen en aan de vrijwilligers en jeugdleden voor hun inzet. Het saldo zal weer worden toegevoegd aan het trainingspakkenfonds van de jeugd.

  Aan de Nieuwjaarsloop werd dit jaar door 24 volwassenen en 26 kinderen met veel plezier deelgenomen.

  De jassen voor de trainers en leiders zijn uitgereikt waarbij ook de sponsoren aanwezig waren. Voor de komende jaren loopt iedereen er weer netjes bij en is men beschermd tegen kou en wind. Nogmaals hartelijk dank aan onze sponsoren Greenwaste, Jacoba Stud en Direct-inzicht.nl.

  De jaarlijkse Bingo voor de jeugd tot onder 11 vindt plaats op 19 januari a.s. in de kantine

  Helaas heeft de TC geen enkele reactie op vacature voor een trainer voor de jeugd onder 17 en het 3e en 4e elftal ontvangen. Zij gaan zich nu beraden op een invulling hiervoor.

  Er hebben zich 19 dames aangemeld om een dames elftal op te starten. Afgesproken is dat men eerst gaat trainen en oefenwedstrijden gaan spelen. Aan het eind van het seizoen zal dan worden bekeken of in het seizoen 2018-2019 aan de competitie zal worden deelgenomen. Aanspreekpunten voor de dames zijn Lisanne Werners, Ellen Priet en Myon Padding.

 • dd: 2018-01-15 - Nieuwjaarswens

  Beste leden,

  Allereerst wil het bestuur van VV Wijster vanaf deze kant iedereen nog een gelukkig en sportief 2018 toewensen. We hopen dat iedereen dit jaar ook weer met veel plezier bij onze vereniging gaat sporten, supporteren of als vrijwilliger weer een positieve bijdrage gaat leveren.

  In het afgelopen jaar is er veel gebeurt binnen VV Wijster. Tijdens een 2-tal extra Algemene ledenvergaderingen zijn er door de leden een aantal belangrijke beslissingen genomen voor de toekomst. Centraal hierbij staat dat iedere individuele speler zich moet kunnen ontwikkelen op zijn of haar niveau met daarbij de maximale binding aan de club. Als vereniging vinden wij het tevens belangrijk alle vrijwilligers even belangrijk zijn, men zich bij de vereniging thuis voelt en met plezier de dingen doet waar men goed in is.

  Het bestuur en de diverse commissies proberen hiervoor randvoorwaarden te creëren zodat we bovengenoemde doelstellingen kunnen realiseren. Het is “onze” club waar wij onze energie in steken !

  In 2017 hebben we hiervoor bijvoorbeeld de Technische commissie in het leven geroepen die voortvarend aan de slag is gegaan. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar geworden. Zo is bijvoorbeeld de VTON app gelanceerd ter ondersteuning van de trainers en wordt er druk gewerkt aan het technisch jeugdbeleidsplan die eind januari binnen het bestuur wordt gepresenteerd. Een aantal andere effecten vergt een wat langere tijd. Ook hierbij is geduld een schone zaak.

  Voor 2018 willen wij graag verder met een aantal belangrijke issues zoals bijvoorbeeld het blessure- en preventiebeleid, hoe willen wij ons gedragen als vertegenwoordiger van de club en zullen de diverse beleidsplannen nader worden ingevuld. Hierbij zullen we ook weer de hulp inroepen van onze leden. Daarnaast staan natuurlijk de feestelijkheden rond ons 85-jarig jubileum op de agenda en wordt er druk gewerkt aan de oprichting van een dameselftal.

  Niet alles wordt zo snel ingevuld als we graag zouden willen. Zo zoeken wij bijvoorbeeld nog invulling voor een aantal vrijwillersfuncties en kunnen we best nog mensen gebruiken voor de kantinediensten. Maar we zijn vol vertrouwen dat dit ook wel weer gaat lukken.

  Al met al hebben wij als bestuur met veel plezier onze energie aan de club gegeven en we vertrouwen erop dat 2018 ook weer een leuk en sportief jaar zal worden.

  Het Bestuur

 • dd: 2017-05-18 - Vacatures

  Wij zijn verheugd dat een aantal leden zich hebben aangemeld zijn om zitting te nemen in de nieuwe commissies en zo mee te helpen in de uitvoering van het beleid

  Jan Tjarks – Kleding en materialen
  Ronald Ipema- Sponsoring
  Johan Brandsma- Sponsoring
  Martijn Schokker- Sponsoring en communicatie
  Julian Kuipers – Communicatie
  Frank Bosma- Scheidsrechterzaken jeugd en senioren

  Maar..we staan nog maar aan het begin en hebben nog een aantal posities die nog moeten worden ingevuld door enthousiaste vrijwilligers, vader of moeder, opa’s of oma’s, iedereen die onze vereniging een warm hard toedraagt en graag wil meehelpen.

  1. Hoofd jeugdcommissie
  2. Hoofd PR, communicatie en sponsoring
  3. 2 jeugd coördinatoren
  4. Vrijwilligers voor de evenementen commissie

  Indien je hier wel wat voor voelt of meer informatie wilt hebben kun je natuurlijk altijd contact met Eddy Kuipers opnemen

 • dd: 2017-05-18 - Visie en Beleid

  Op 25 april heeft er een tweede Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, ditmaal in de kantine. Met de opkomst van ruim 30 leden was het bestuur zeer tevreden en de conclusie is dat de besproken onderwerpen leven binnen onze vereniging. Tijdens deze vergadering is het “oude” bestuur afgetreden en zijn een aantal bestuursleden weer herkozen. De samenstelling van het bestuur kunt u op de site vinden.

  Om te komen tot een beleid dat past bij onze vereniging zijn we begonnen met het ontwikkelen van onderstaande visie en hebben deze op de ledenvergadering aan de aanwezige leden gepresenteerd;

  Over 10 jaar is VV Wijster nog een zelfstandige vereniging die in de competitie deelneemt met minimaal 1 elftal per leeftijdscategorie en minimaal 4 seniorenteams.

  Daaropvolgend hebben we de volgend uitgangspunten benoemd:

  Iedereen die zich vrijwillig inzet voor de club is even belangrijk, voelt zich er thuis en doet met plezier de dingen waar hij of zij goed in is…

  Iedere individuele speler moet zich kunnen ontwikkelen op zijn of haar niveau met daarbij maximale binding aan de club..

  De leden hebben ons fiat gegeven om het geheel verder uit te werken en te vertalen in beleid. Op de jaarvergadering in september zullen we dit nader toelichten en concreet maken voor het seizoen 2017- 2018. Via de website en vanaf het nieuwe seizoen ook de sportkrantjes houden we jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

 • dd: 2017-05-18 - Nieuws van het bestuur

  Hier worden berichten van het bestuur geplaatst

 • | 1 |
 •