vv Wijster

Van de bestuurstafel

  Pagina 1 van 1

 • dd: 2017-05-18 - Vacatures

  Wij zijn verheugd dat een aantal leden zich hebben aangemeld zijn om zitting te nemen in de nieuwe commissies en zo mee te helpen in de uitvoering van het beleid

  Jan Tjarks – Kleding en materialen
  Ronald Ipema- Sponsoring
  Johan Brandsma- Sponsoring
  Martijn Schokker- Sponsoring en communicatie
  Julian Kuipers – Communicatie
  Frank Bosma- Scheidsrechterzaken jeugd en senioren

  Maar..we staan nog maar aan het begin en hebben nog een aantal posities die nog moeten worden ingevuld door enthousiaste vrijwilligers, vader of moeder, opa’s of oma’s, iedereen die onze vereniging een warm hard toedraagt en graag wil meehelpen.

  1. Hoofd jeugdcommissie
  2. Hoofd PR, communicatie en sponsoring
  3. 2 jeugd coördinatoren
  4. Vrijwilligers voor de evenementen commissie

  Indien je hier wel wat voor voelt of meer informatie wilt hebben kun je natuurlijk altijd contact met Eddy Kuipers opnemen

 • dd: 2017-05-18 - Visie en Beleid

  Op 25 april heeft er een tweede Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, ditmaal in de kantine. Met de opkomst van ruim 30 leden was het bestuur zeer tevreden en de conclusie is dat de besproken onderwerpen leven binnen onze vereniging. Tijdens deze vergadering is het “oude” bestuur afgetreden en zijn een aantal bestuursleden weer herkozen. De samenstelling van het bestuur kunt u op de site vinden.

  Om te komen tot een beleid dat past bij onze vereniging zijn we begonnen met het ontwikkelen van onderstaande visie en hebben deze op de ledenvergadering aan de aanwezige leden gepresenteerd;

  Over 10 jaar is VV Wijster nog een zelfstandige vereniging die in de competitie deelneemt met minimaal 1 elftal per leeftijdscategorie en minimaal 4 seniorenteams.

  Daaropvolgend hebben we de volgend uitgangspunten benoemd:

  Iedereen die zich vrijwillig inzet voor de club is even belangrijk, voelt zich er thuis en doet met plezier de dingen waar hij of zij goed in is…

  Iedere individuele speler moet zich kunnen ontwikkelen op zijn of haar niveau met daarbij maximale binding aan de club..

  De leden hebben ons fiat gegeven om het geheel verder uit te werken en te vertalen in beleid. Op de jaarvergadering in september zullen we dit nader toelichten en concreet maken voor het seizoen 2017- 2018. Via de website en vanaf het nieuwe seizoen ook de sportkrantjes houden we jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

 • dd: 2017-05-18 - Nieuws van het bestuur

  Hier worden berichten van het bestuur geplaatst

 • | 1 |
 •